СЕ сертификати

Предлаганите от Камининокс ЕООД димоотводни метални и системи притежават СЕ маркировка, което декларира съответствието на продуктите с европейските изисквания за безопасност.