СЕ

Предлаганите от Камининокс ЕООД димоотводни метални системи притежават СЕ маркировката, което декларира съответствието на продуктите с европейските изисквания за безопасност.

Сертификат за съответствие.

 

 

Декларация за експлоатационни показатели.