СЕ

Предлаганите от Камининокс ЕООД димоотводни метални системи притежават СЕ маркировката, което декларира съответствието на продуктите с европейските изисквания за безопасност.
Сертификат за съответствие.

Сертификат за съответствие.

Сертификат за съответствие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация за експлоатационни показатели.

Декларация за експлоатационни показатели.

Декларация за експлоатационни показатели.